Dịch Vụ Đóng Cửa giải thể Doanh Nghiệp – Chi Nhánh – VPDD tại Bình Phước

Kế Toán Bình Phước cung cấp dịch vụ Tư vấn về giải thể doanh nghiệp:

– Tư vấn các trường hợp giải thể doanh nghiệp.
– Tư vấn cách thức tiến hành họp Hội đồng thành viên/Đại hội đồng cổ đông/Quyết định của chủ sở hữu Công ty về việc giải thể doanh nghiệp.
– Tư vấn cách thức gửi thông báo giải thể đến các tổ chức, cá nhân có liên quan: chủ nợ, người có quyền, nghĩa vụ và lợi ích liên quan, người lao động.
– Tư vấn phương thức thực hiện việc thanh lý tài sản của doanh nghiệp.
– Tư vấn thủ tục đóng mã số hải quan, mã số thuế.
– Tư vấn thủ tục xác nhận đóng tài khoản tại Ngân hàng (nếu có mở tài khoản) hoặc cam kết không mở tài khoản;
– Tư vấn thủ tục huỷ dấu và trả Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu.
– Tư vấn thủ tục trả Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

Tiến hành các thủ tục giải thể doanh nghiệp theo đại diện uỷ quyền:

–  Sau khi ký hợp đồng dịch vụ, chúng tôi sẽ tiến hành soạn hồ sơ, hoàn thiện hồ sơ Giải thể doanh nghiệp cho khách hàng;

–  Chúng tôi đại diện cho khách hàng dịch thuật, công chứng các giấy tờ có liên quan.

–  Đại diện lên Sở kế hoạch và Đầu tư để nộp Hồ sơ xin Giải thể doanh nghiệp cho khách hàng;

–  Đại diện theo dõi hồ sơ và trả lời của Sở Sở Kế Hoạch và Đầu Tư, thông báo kết quả hồ sơ đã nộp cho khách hàng;

–  Thực hiện thủ tục trả dấu pháp nhân.

–  Nhận kết quả là Giấy chứng nhận Giải thể doanh nghiệp tại Sở Kế Hoạch và Đầu Tư.

Thông Chi tiết Liên hệ:
Hotline: 0967.40.29.39 0906.622.687
Email: dichvu@ketoanbinhphuoc.vn
Website: https://ketoanbinhphuoc.vn

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *