DANH BẠ ĐIỆN THOẠI CỤC THUẾ BÌNH PHƯỚC

Số 620, Quốc lộ 14, Phường Tân Phú, Thành Phố Đồng Xoài

Mã vùng : 0271

BAN LÃNH ĐẠO

STT Họ và tên Chức vụ Cơ quan
01 Trần Văn Hướng Cục Trưởng 3867.889
02 Nguyễn Xuân Thành Phó Cục Trưởng 3879.190
03 Nguyễn Duy Khánh Phó Cục Trưởng 3838.689

CÁC PHÒNG THUỘC CỤC THUẾ

STT Họ và tên Chức vụ Cơ quan
01 Phòng Kiểm Tra Thuế 1
Bùi Minh Thắng Trưởng Phòng 3888.729
Đặng Bá Thạnh Phó Trưởng Phòng 3888.729
Trần Văn Hồng Phó Trưởng Phòng 3888.729
02 Phòng Kiểm Tra Thuế 2
Nguyễn Văn Chanh Trưởng Phòng 3879.191
Đặng Bá Nam Phó Trưởng Phòng 3879.191
Phạm Hữu Thọ Phó Trưởng Phòng 3879.191
03 Phòng Hành Chính Quản Trị – Tài Vụ – Ấn Chỉ
Nguyễn Văn Bờ Trưởng Phòng 3881.905
Trương Quang Minh Phó Trưởng Phòng 3879.937
Nguyễn Văn Anh Tuấn Phó Trưởng Phòng 3879.939
FAX 3879.195
04 Phòng Tổ Chức Cán Bộ
Nguyễn Kim Tuyến Trưởng Phòng 3879.189
Tạ Thị Hồng Lân Phó Trưởng Phòng 3879.189
05 Phòng Thanh Tra
Trần Văn Định Trưởng Phòng 3879.194
Phạm Văn Lập Phó Trưởng Phòng 3879.194
Lê Ngọc Khánh Phó Trưởng Phòng 3879.194
ĐặngThanh Quang Phó Trưởng Phòng 3879.194
06 Phòng Kiểm Tra Nội Bộ
Phạm Anh Tuấn Trưởng Phòng 3887.604
Lê Đức Lộc Phó Trưởng Phòng 3887.604
Phó Trưởng Phòng 3887.604
07 Phòng Tổng Hợp – Nghiệp Vụ – Dự Toán
Võ Anh Tuấn Trưởng Phòng 3879.938
Phạm Quang Vinh Phó Trưởng Phòng 3879.938
Hoàng Văn Hải Phó Trưởng Phòng 3879.938
08 Phòng Tuyên Truyền Hỗ Trợ
Lê Văn Thanh Phó Trưởng Phòng 3888.891
Hoàng Khánh Văn Phó Trưởng Phòng 3879.193
09 Phòng Quản Lý Và Cưỡng Chế Nợ Thuế
Hồ Mỹ Phượng Trưởng Phòng 3881.906
Trần Hữu Ý Phó Trưởng Phòng 3881.906
10 Phòng Tin Học
Nguyễn Diên Đài Trưởng Phòng 3870.113
Lê Thị Tuyết Loan Phó Trưởng Phòng 3870.113
Nguyễn Quang Tuấn Phó Trưởng Phòng 3887.286
11 Phòng Kê Khai Và Kế Toán Thuế
Trần Khánh Duy Trưởng Phòng 3870.909
Phan Thị Phúc Phó Trưởng Phòng 3870.909
Nguyễn Thị Hà Phó Trưởng Phòng 3870.909
Phạm Thị Quỳnh Phó Trưởng Phòng 3870.909
12 Phòng Thu Nhập Cá Nhân
Lê Ngọc Cần Trưởng Phòng 3888.972
Hồ Quang Nghiêm Phó Trưởng Phòng 3888.972
Phó Trưởng Phòng 3888.972

DANH BẠ ĐIỆN THOẠI CHI CỤC THUẾ TP. ĐỒNG XOÀI

1159 Phú Riềng Đỏ, P.Tân Phú, TP.Đồng Xoài

Mã vùng : 0271

BAN LÃNH ĐẠO

STT Họ và tên Chức vụ Cơ quan
01 Trần Quang Vinh Chi Cục Trưởng 3879.993
02 Nguyễn Trọng Tuệ Phó Chi Cục Trưởng 3887.567
03 Phan Tấn Dũng Phó Chi Cục Trưởng 3838.379

CÁC ĐỘI THUỘC CHI CỤC THUẾ

STT Đơn vị Cơ quan
01 Đội NV –  Dự Toán & Tuyên Truyền Hỗ Trợ 3887.846
02 Đội Kê Khai – Kế Toán Thuế & Tin Học 3879.778
03 Đội Kiểm Tra Thuế 1&2 3879.326

3860.310

DANH BẠ ĐIỆN THOẠI CHI CỤC THUẾ TX PHƯỚC LONG

 P.Thác Mơ, TX.Phước Long

Mã vùng : 0271

BAN LÃNH ĐẠO

STT Họ và tên Chức vụ Cơ quan
01 Vũ Văn Diên Chi Cục Trưởng 3718.666
02 Trần Quang Đại Phó Chi Cục Trưởng
03 Võ Minh Hùng Phó Chi Cục Trưởng 3779.879

CÁC ĐỘI THUỘC CHI CỤC THUẾ

STT Đơn vị Cơ quan
01 Đội NV –  Dự Toán & Tuyên Truyền Hỗ Trợ 3780.033
02 Đội Kê Khai – Kế Toán Thuế & Tin Học 3779.716
03 Đội Kiểm Tra Thuế 3780.026

DANH BẠ ĐIỆN THOẠI CHI CỤC THUẾ TX BÌNH LONG

QL 13, P.An Lộc, TX.Bình Long

Mã vùng : 0271

BAN LÃNH ĐẠO

STT Họ và tên Chức vụ Cơ quan
01 Uông Thanh Quang Chi Cục Trưởng 3680.658
02 Đặng Quốc Bảo Phó Chi Cục Trưởng 3681.948
03 Hồ Đình Hùng Phó Chi Cục Trưởng 3617.035

CÁC ĐỘI THUỘC CHI CỤC THUẾ

STT Đơn vị Cơ quan
01 Đội NV –  Dự Toán & Tuyên Truyền Hỗ Trợ 3682.810
02 Đội Kê Khai – Kế Toán Thuế & Tin Học 3682.126
03 Đội Kiểm Tra Thuế 3682.045

DANH BẠ ĐIỆN THOẠI CHI CỤC THUẾ LỘC NINH

QL 13, TT.Lộc Ninh, H.Lộc Ninh

 Mã vùng : 0271

BAN LÃNH ĐẠO

STT Họ và tên Chức vụ Cơ quan
01 Trần Tuấn Anh Chi Cục Trưởng 3568.958
02 Nguyễn Xuân Đức Phó Chi Cục Trưởng 3566.444

CÁC ĐỘI THUỘC CHI CỤC THUẾ

STT Đơn vị Cơ quan
01 Đội NV –  Dự Toán & Tuyên Truyền Hỗ Trợ 3566.888
02 Đội Kê Khai – Kế Toán Thuế & Tin Học 3569.223
03 Đội Kiểm Tra Thuế 3568.467

DANH BẠ ĐIỆN THOẠI CHI CỤC THUẾ HỚN QUẢN

QL 13, Xã Tân Khai, H.Hớn Quản

 Mã vùng : 0271

BAN LÃNH ĐẠO

STT Họ và tên Chức vụ Cơ quan
01 Lê Văn Dũng Chi Cục Trưởng 3632.300
02 Nguyễn Văn Luận Phó Chi Cục Trưởng 3632.200
03 Hoàng Xuân Trung Phó Chi Cục Trưởng 3636.400

CÁC ĐỘI THUỘC CHI CỤC THUẾ

STT Đơn vị Cơ quan
01 Đội NV –  Dự Toán & Tuyên Truyền Hỗ Trợ 3636.300
02 Đội Kê Khai – Kế Toán Thuế & Tin Học 3632.104
03 Đội Kiểm Tra Thuế 3632.106

DANH BẠ ĐIỆN THOẠI CHI CỤC THUẾ ĐỒNG PHÚ

TT.Tân Phú, H.Đồng Phú

 Mã vùng : 0271

BAN LÃNH ĐẠO

STT Họ và tên Chức vụ Cơ quan
01 Tạ Hoàng Giang Chi Cục Trưởng 3832.045
02 Nguyễn Hồng Chung Phó Chi Cục Trưởng 3833.678

CÁC ĐỘI THUỘC CHI CỤC THUẾ

STT Đơn vị Cơ quan
01 Đội NV –  Dự Toán & Tuyên Truyền Hỗ Trợ 3833.360
02 Đội Kê Khai – Kế Toán Thuế & Tin Học 3832.450
03 Đội Kiểm Tra Thuế 3833.036

DANH BẠ ĐIỆN THOẠI CHI CỤC THUẾ CHƠN THÀNH 

QL 14,TT.Chơn Thành, H.Chơn Thành

Mã vùng : 0271

BAN LÃNH ĐẠO

STT Họ và tên Chức vụ Cơ quan
01 Nguyễn Công Đức Chi Cục Trưởng 3668.320
02 Lê Đắc Tùng Phó Chi Cục Trưởng 3669.630
03 Đỗ Văn Ngọc Phó Chi Cục Trưởng 3503.779

CÁC ĐỘI THUỘC CHI CỤC THUẾ

STT Đơn vị Cơ quan
01 Đội NV –  Dự Toán & Tuyên Truyền Hỗ Trợ 3668.787
02 Đội Kê Khai – Kế Toán Thuế & Tin Học 3669.629
03 Đội Kiểm Tra Thuế 3669.679

DANH BẠ ĐIỆN THOẠI CHI CỤC THUẾ BÙ GIA MẬP

Xã Phú Nghĩa, H.Bù Gia Mập

 Mã vùng : 0271

BAN LÃNH ĐẠO

STT Họ và tên Chức vụ Cơ quan
01 Nguyễn Mạnh Hớn Chi Cục Trưởng 3727.555
02 Lê Văn Thuận Phó Chi Cục Trưởng 3727.505

CÁC ĐỘI THUỘC CHI CỤC THUẾ

STT Đơn vị Cơ quan
01 Đội NV –  Dự Toán & Tuyên Truyền Hỗ Trợ 3727.558
02 Đội Kê Khai – Kế Toán Thuế & Tin Học 3727.556
03 Đội Kiểm Tra Thuế 3727.557

DANH BẠ ĐIỆN THOẠI CHI CỤC THUẾ BÙ ĐỐP

TT.Thanh Bình, H.Bù Đốp

 Mã vùng : 0271

BAN LÃNH ĐẠO

STT Họ và tên Chức vụ Cơ quan
01 Nguyễn Anh Dũng Chi Cục Trưởng 3508.222
02 Nguyễn Tấn Hạnh Phó Chi Cục Trưởng 3563.782

CÁC ĐỘI THUỘC CHI CỤC THUẾ

STT Đơn vị Cơ quan
01 Đội NV –  Dự Toán & Tuyên Truyền Hỗ Trợ 3563.811
02 Đội Kê Khai – Kế Toán Thuế & Tin Học 3563.587
03 Đội Kiểm Tra Thuế 3508.613

DANH BẠ ĐIỆN THOẠI CHI CỤC THUẾ BÙ ĐĂNG

QL 14, TT.Đức Phong, H.Bù Đăng

 Mã vùng : 0271

BAN LÃNH ĐẠO

STT Họ và tên Chức vụ Cơ quan
01 Lương Sáu Chi Cục Trưởng 3974.362
02 Phạm Văn Nước Phó Chi Cục Trưởng 3974.391
03 Nguyễn Văn Phú Phó Chi Cục Trưởng 3975.384

CÁC ĐỘI THUỘC CHI CỤC THUẾ

STT Đơn vị Cơ quan
01 Đội NV –  Dự Toán & Tuyên Truyền Hỗ Trợ 3975.523
02 Đội Kê Khai – Kế Toán Thuế & Tin Học 3975.282
03 Đội Kiểm Tra Thuế 3975.283

DANH BẠ ĐIỆN THOẠI CHI CỤC THUẾ PHÚ RIỀNG

ĐT 741, Xã Phú Riềng, Huyện Phú Riềng

 Mã vùng : 0271

BAN LÃNH ĐẠO

STT Họ và tên Chức vụ Cơ quan
01 Nguyễn Thanh Thơi Chi Cục Trưởng 3939.676
02 Nguyễn Minh Khải Phó Chi Cục Trưởng 3939.858
03 Nguyễn Văn Hiệp Phó Chi Cục Trưởng 3939.848

CÁC ĐỘI THUỘC CHI CỤC THUẾ

STT Đơn vị Cơ quan
01 Đội NV –  Dự Toán & Tuyên Truyền Hỗ Trợ 3939.838
02 Đội Kê Khai – Kế Toán Thuế & Tin Học 3939.878
03 Đội Kiểm Tra Thuế 3939.828

Tổng hợp danh bạ điện thoại các chi cục thuế trên tỉnh Bình Phước: Cục thuế tỉnh Bình Phước, Chi cục thuế Thành Phố Đồng Xoài, Chi cục thuế thị xã Phước Long, chi cục thuế thị xã Bình Long, Chi cục thuế huyện Đồng Phú, Chi cục thuế huyện Bù Đăng, Chi cục thuế huyện Phú Riềng, Chi cục thuế huyện Bù Gia Mập, Chi cục thuế huyện Bù Đốp, Chi cục thuế huyện Chơn Thành, Chi cục thuế huyện Hớn Quản, Chi cục thuế huyện Lộc Ninh. (Nguồn: Cục Thuế Bình Phước)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *