Hướng Dẫn Nộp Bảo Hiểm Xã Hội, hướng dẫn sử dụng chữ ký số nộp tờ khai bảo hiểm xã hội, các lỗi thường gặp khi nộp bảo hiểm xã hội.

22Th4/16

Hướng Dẫn Đăng Ký Tài Khoản giao dịch Bảo Hiểm Xã Hội

1). Đăng Ký Tài Khoản giao dịch Bảo Hiểm Xã Hội Điện Tử (dùng chữ ký số) Truy cập vào trang web  http://gddt.baohiemxahoi.gov.vn kích vào mục Đăng Ký – Màn hình hiển–>Xem Chi Tiết…