Hướng dẫn hỗ trợ Kế Toán Thuế, Hỗ trợ Nộp Thuế Điện Tử, Hỗ trợ nộp bảo hiểm, hải quan, hỗ trợ sử dụng phần mềm kế toán, hỗ trợ sử dụng chữ ký số

22Th4/16

Hướng Dẫn Đăng Ký Tài Khoản giao dịch Bảo Hiểm Xã Hội

1). Đăng Ký Tài Khoản giao dịch Bảo Hiểm Xã Hội Điện Tử (dùng chữ ký số) Truy cập vào trang web  http://gddt.baohiemxahoi.gov.vn kích vào mục Đăng Ký – Màn hình hiển–>Xem Chi Tiết…