All posts by ketoanbinhphuoc.vn

22Th4/16

Hướng Dẫn Đăng Ký Tài Khoản giao dịch Bảo Hiểm Xã Hội

1). Đăng Ký Tài Khoản giao dịch Bảo Hiểm Xã Hội Điện Tử (dùng chữ ký số) Truy cập vào trang web  http://gddt.baohiemxahoi.gov.vn kích vào mục Đăng Ký – Màn hình hiển–>Xem Chi Tiết…